Wie, Wat & Waar

Wie is Jolanda Klaassen?


Op 25 augustus 1971 arriveerde ik als ziel op aarde en kreeg van mijn ouders de naam Jolanda Klaassen. Tijdens mijn levensreis kreeg ik vele leermomenten aangereikt, die ook ik destijds als crisis of trauma duidde en in het moment veelal als dusdanig ervaren heb. Het leven leerde me deze ogenschijnlijke tegenslagen en beperkingen als zegen te gaan ervaren. Als Kosmische uitnodiging tot verandering van Al dat mijn Hoogste Zelf niet langer diende. Een uitnodiging te transformeren wat niet authentiek was en me ervan weerhield te leven naar mijn hoogste waarheid, te manifesteren waarvan ik droom en te Zijn Wie Ik werkelijk Ben.

Het werd me duidelijk dat de kosmos, mijn Goddelijke Vader, me vroeg mijn ascentie bewust te gaan beleven en mijn daadkracht te richten op het ont-wikkelen van mijn volledige potentieel. Dat Ga�a, onze Goddelijke Moeder Aarde, me verzocht ontvankelijk te zijn voor Wie Ik Ben en om bereid te Zijn mijn Goddelijke manifestatiekracht aan te wenden voor het tot leven brengen van mijn dromen en de uitvoer van de Goddelijke taken die ik mijn Zelf voor deze incarnatie heb toebedeeld. De opdrachten die ik volmondig heb geaccepteerd en waar ik mijn verantwoordelijkheid voor draag.

Als klein kind, nog volledig open en onbevooroordeeld, had ik vele spirituele, zogenoemde paranormale, ervaringen. Ik voelde andermans energie�n, wist exact wanneer iemand ziek was of zou overgaan naar gene zijde. Als ik 's avonds in mijn bedje lag, communiceerde ik op vreugdevolle en volledig vertrouwde wijze met de entiteiten die me bezochten. Ik had contact met overgegane familieleden, Engelen, Aartsengelen en Verheven Meesters. Mijn Bronverbinding was in die jaren nog zuiver en onaangetast.

Tot ik volgens westerse begrippen in mijn fantasiefase was aanbeland en dringend door mijn ouders werd verzocht te stoppen met het vertellen van zoveel onzin. Ik werd op gedreven wijze aangespoord niet langer bezig te zijn met fantaseren en dagdromen en me volledig te richten op de ontwikkeling die zij voor ogen hadden. De algemeen bekende ontwikkeling.
Ze hadden er geen idee van dat ze een Indigo in huis hadden. Dat ik geboren was, net als duizenden wereldburgers met mij, om het bestaande onderdrukkende systeem af te breken en de aarde voor te bereiden op de volgende incarnatiegolven van Kristalkinderen, Sterrenkinderen, kinderen die op Aarde arriveren met een volledig ontwikkelt Eenheidsbewustzijn. Stuk voor stuk pioniers die het pad banen voor het collectief dat onherroepelijk volgen zal en de aarde naar een volgend niveau van bewustzijn tilt. Zo ontvouwt de oneindige evolutie der mensheid zich zowel op individueel als op collectief niveau geheel volgens Goddelijk Plan. Zo traden we op 14 februari 2009 de nieuwe eeuw binnen, The Aquarius Age, de 1000 jaar van Vrede & Liefde, waarin we onze diversiteit in Eenheid zullen beleven. Waarin we met volledig respect voor ons Hogere Zelf, elkaar en Al dat leeft zullen bouwen aan de Hemel op Aarde.

Eenheidsbewustzijn is de oudste wijsheid die ik in me draag, ook toen als kind al. Ik hoor mezelf nog steeds als kleuter zeggen: "Maar mam, we zijn toch allemaal familie?! We zijn toch allemaal E�n?! We zijn toch allemaal kinderen van God?!" Ik begreep niets van verdeeldheid, dualiteit en strijd.

In de levensjaren die volgden werd die 'tekortkoming' in mijn bewustzijn ruimschoots aangevuld. Het gezin waarin ik opgroeide viel uiteen. Ik kwam terecht in een vreemde wereld waarin ik direct kopje onder ging; door de ��n niet geaccepteerd werd, door de ander misbruikt. Ik raakte vervreemd van mijn zelf, verhard, verward. Niet door mijn authentieke zelf gestuurd, bewandelde ik wegen die me totaal niet pasten. Ik maakte keuzes die me steeds verder verwijderden van wie ik was en worden wilde. Ik trok levenservaringen aan die me harde, pijnlijke lessen opleverden. Weinig levensthema's zijn me vreemd. Relationele problemen, schuld, schaamte, schande, minderwaardigheidsgevoelens, mentale en fysieke mishandeling, verkrachting, ongewilde kinderloosheid, moord, zelfmoord, rouw en verliesverwerking, lichamelijke handicaps, het leven liet ze me allemaal bewust doorleven in een 25 jaar durende 'roller coaster'.

Wat in aanvang een haast ondraaglijke lijdensweg leek, bleek mijn pad van inwijding en zegening. Ja, ik heb heel wat laagjes af mogen pellen voordat ik weer bij mijn zuivere Goddelijke kern uitkwam. Bij het open, ontvankelijke en onbevooroordeelde deel van mijn Zelf. Bij de Godkracht die we allen in ons dragen en die niet te breken is. Bij de Liefde die alle dualiteit overstijgt. Bij het Heel-zijn dat aan alle verdeeldheid voorbij gaat en heling uitstraalt. Bij de Vrede die onverstoorbaar is. Bij de balans die staat als een berg. Bij de Flexibiliteit die stroomt als water. Bij het Vertrouwen en de Overgave om de Oneindige stroom van en naar de Bron te volgen.

Alle inzicht en vaardigheden die ik gaandeweg heb ge�ntegreerd in mijn dagelijkse Zijn, alle geestelijke en natuurlijke voeding die ik tot me neem, alle genoten opleidingen, cursussen en autodidactisch verkregen kennis en wijsheid, heb ik tevens ge�ntegreerd in de energetische, holistische en natuurgeneeskundige benadering en begeleiding van mijn cli�nten. Ik werk multidisciplinair en benader de mens en elke klacht, beperking of levensvraag, zonder enige splitsing aan te brengen tussen spirituele, psychosociale, mentale, emotionele of fysieke benadering. Ook wel een Zijnsgeori�nteerde benadering genoemd.
Vanuit een volledig ge�ntegreerd Aards-Kosmisch BewustZijn, read, heal en coach ik mensen van alle leeftijden.

Voor wie?
Voor iedereen met lichamelijke, emotionele, psychische of spirituele problemen. Jong en oud, man, vrouw of kind.

E�n van de eerste vragen die mensen me stellen zodra ik ze vertel dat ik werk als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is : "Welke mensen kunnen dan bij jou terecht? Wie is er gebaat bij een natuurgeneeskundige behandeling? "

Mijn antwoord op deze vraag is: Iedereen die van mening is dat ziek zijn een uitnodiging is tot heelwording in plaats van tot symptoombestrijding, voor mensen die begrijpen dat fysieke klachten een indicatie zijn voor disbalans op andere vlakken van Zijn, hetzij mentaal, emotioneel, psychisch, sociaal, relationeel of spiritueel.

Voor een ieder die inziet dat Heel Zijn, Gezondheid, Geluk en Zelfvervulling slechts bereikt worden indien je op elk vlak van Zijn in vrede en balans bent. Voor mensen die geen reguliere geneesmiddelen verdragen, voor 'uitbehandelde' pati�nten, voor iedereen die ervoor open staat holistisch te werken aan diens eigen gezondheid en welzijn, zijn natuurgeneeswijzen geschikt. Voor hen die willen ervaren hoe helend creativiteit is. Voor iedereen die de schatten der aarde kan zien voor wat ze zijn; transformatieve leraren en leraressen in een plantenjasje of een kristallen robe.

Voor jou! Indien je�
 • Bereid bent eerlijk naar je zelf te kijken en naar Al zich in jouw leven aandient
 • Actief aan de slag wilt gaan met (zelf)genezing en heelwording
 • Bereid bent diepgaand te veranderen en de beperkende levenspatronen te doorbreken die verdere ontwikkeling van je ziel in de weg staan
 • In contact wilt komen met de onbegrensde mogelijkheden in jeZelf
 • Open staat voor het onbekende en je niet laat weerhouden door weerstand, onzekerheid en angst, want dan kunnen er wonderen gebeuren
 • Het Goddelijke potentieel in je wilt doen ontwaken
 • Je persoonlijke blauwdruk wilt leven en je Goddelijke missie op Aarde wilt vervullen
 • Verlangt naar Eenheid met de Bron van Al Dat Is en slechts vanuit Liefde wenst te leven
 • Bij alle acute en chronische klachten!
  Complementaire Natuurgeneeswijzen zijn inzetbaar bij alle Acute & Chronische Klachten, zowel op Fysiek, Emotioneel, Mentaal, Psychisch, als Spiritueel vlak, waarbij altijd wordt gekozen voor een holistische behandelwijze.

  O.a. bij:
 • Burn-out/Chronische vermoeidheid
 • Rouw- of Verliesverwerking (scheiding/verlies van baan/huis/etc.)
 • Traumaverwerking
 • Revalidatieondersteuning
 • Migraine/Hoofdpijn
 • Artritis/Artrose
 • Osteoporose
 • Doorbloedingsstoornissen
 • Maag- & Darmklachten
 • Slaapstoornissen
 • Concentratiestoornissen
 • Hyperactiviteit/ADHD
 • Kanker
 • Prostaatklachten
 • De zoektocht naar je ware Bestemming/Zelfrealisatie
 • Ook voor gezondheidspreventie bent u bij ons op het juiste adres!

  Wat?

  Bij een behandelingstraject worden o.a. de onderstaande disciplines ingezet. Zie ook 'De 5 Natuurgerichte principes'.

  De Vier Temperamenten
  In het eerste consult maak ik onder andere gebruik van een gelaatsdiagnose en een vragenlijst gebaseerd op de Vier Temperamenten: Lucht, Vuur, Aarde en Water.
  Aan de hand hiervan kunnen we jouw persoonlijke temperament bepalen. De 'aard van het beestje' zou je kunnen zeggen, aangestuurd door de elementen.

  Zodra je temperament in kaart is gebracht wordt helder:

 • Welke voeding wel of niet bij je past
 • Hoe zeer je in balans bent
 • Hoe we een eventuele disbalans kunnen transformeren
 • Welke dagelijkse bezigheden, hobby's, sporten en interesses een helende werking op je hebben
 • Welke kristallen en mineralen je kunnen ondersteunen in het herstellen van een natuurlijk evenwicht
 • Welke gezondheidsrisico's je eventueel loopt, ieder temperament heeft namelijk zijn 'zwakke plekken' in het lichaam waar je extra zorg aan dient te besteden
 • Creativiteit als natuurgeneeskundig medicijn!
  Het aanspreken van je persoonlijke creativiteit is een krachtig medicijn op je pad naar Heelwording. Een disbalans tussen de elementen, een verstoorde energiehuishouding, veroorzaakt klachten en ongemakken.

  Creativiteit is voedend en verlichtend. Het geeft ons inzicht in wie we zijn, helpt ons te uiten wat we niet kunnen verwoorden, omdat we er ons niet van bewust zijn of omdat de lading te zwaar is om er woorden aan te geven.

  Kleurgebruik, vormen en patronen geven ons inzicht in het onderbewuste deel van de geest.
  Het deel waar trauma's opgeslagen liggen, waar blokkades zijn ontstaan. Het gebruik van creativiteit in de vorm van teken-, schilder- , boetseer- of schrijfopdrachten stimuleert de niet of nauwelijks gebruikte delen van onze hersenen. Waar het onaangeboorde potentieel wacht om gebruikt te worden. Het openen en activeren van je creatieve kanalen geeft een frisse, vernieuwende kijk op de zaken, waardoor je in staat bent de kleurrijkheid van het leven te genieten.

  Creativiteit stelt ons in staat om op speelse wijze transformaties tot stand te brengen die essentieel zijn voor onze gezondheid en ons welzijn. Creativiteit geeft ons inspiratie, moed, zelfvertrouwen, vrijheid van expressie, het maakt onze geesteswereld zichtbaar en maakt het ons makkelijker om oude beperkende levenspatronen te doorbreken en om te zetten.

  Persoonlijk 4-Temperamentenprogramma
  Op basis van je persoonlijke constitutie en je momentele gesteldheid stel ik een persoonlijk 4-temperamenten-programma voor je samen, bestaande uit:

 • Voedingsadviezen
 • Creatieve opdrachten
 • Kleurenadvies
 • Aanwijzingen met betrekking tot muziek/sport/hobby's/bezigheden die helend voor je werken
 • Advies met betrekking tot de kristallen en mineralen die je kunnen ondersteunen bij het in evenwicht brengen van je Zijn
 • Kinderen en hun Persoonlijk Temperament
  Een persoonlijk 4-temperamentenprogramma is ook bijzonder geschikt voor kinderen en jongeren. Voor een kind kan dit het verschil betekenen tussen een leven in disbalans, waarin ze bijvoorbeeld last hebben van:

 • onzekerheid
 • een gebrek aan vertrouwen voor alles wat nieuw is
 • gejaagd zijn en concentratieproblemen ondervinden
 • een gebrek aan interesse in wat er om hen heen gebeurd
 • faalangst
 • stress
 • het gevoel niet goed genoeg te zijn
 • de neiging zich te isoleren
 • moeilijk aansluiting vinden bij anderen
 • gezondheidsproblemen
 • Of, een leven in balans met het eigen Zijn, waarin ze in hun element zijn, zich op geheel eigen wijze leren uiten, op creatieve wijze, maar ook in de communicatie met zichzelf en anderen. Waarin hun handelen evenwichtig wordt, authentiek blijft en het persoonlijke zielendoel ondersteunt, wat het leven een stuk eenvoudiger en meer gestroomlijnd maakt.

  In een persoonlijk temperamentenprogramma voor kinderen wordt aandacht besteed aan de volgende thema's:

 • voeding
 • sport & spel
 • creatieve bezigheden
 • muziek, film & theater
 • meditatie & visualisatie
 • welke kleuren passen bij je?
 • edelstenen, kristallen & mineralen
 • Al deze thema's worden door het persoonlijk temperament be�nvloedt. Weten wat bij je past en wat niet, vormt de basis voor een gezond en gelukkig leven.

  Handopleggingen
  Ook tijdens handopleggingen liggen cli�nten geheel gekleed op de behandeltafel. Ik maak contact met hun aura en laat mijn handen leiden naar die plekken waar de energie niet in balans is.

  Afhankelijk van een tekort danwel een overschot aan energie, voeg ik Bronenergie toe en transformeer en/of verwijder ik negatieve energie�n, zodat blokkades in het systeem worden opgeheven, de levensenergie weer vrij kan stromen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam optimaal kan functioneren.

  Ik fungeer tijdens de behandelingen slechts als kanaal voor Goddelijke Energie�n en mogelijke boodschappen die van invloed zijn op je weg van ascentie, op het pad terug naar je Goddelijke Kern van Heelheid en Eenheid.

  Zie voor meer informatie 'Behandelingen - Werkwijze en Tarieven'.

  Kruidengeneesleer
  Fytotherapie, ook wel kruidentherapie of kruidengeneeskunde genoemd, is het behandelen van ziekten en gezondheidsklachten met plantaardige middelen welke een medicinaal effect hebben, zogenaamde fytotherapeutica. We hebben het dan niet over een specifieke tak van alternatieve geneeskunde, maar over de voorloper van de moderne farmacologie.

  Alle inheemse oervolken maakten gebruik van kruiden, plantenwortels, bast van lokaal voorkomende bomen en struiken, vruchten en zaden ter genezing van symptomen en ziekten. Ook werden diverse middelen gebruikt ter preventie van gezondheidsklachten.
  Ook Europeanen konden in voorgaande eeuwen niet met een middenoorontsteking naar de huisarts voor buisjes of een antibioticakuur. Ze experimenteerden met de kruiden, planten en bomen die in onze omgeving groeiden en ontdekten dat delen van hen bruikbaar waren in het bestrijden of voorkomen van lichamelijke en psychische ongemakken.

  In de laatste decennia is er ongelooflijk veel onderzoek verricht naar het toepassen van fytotherapeutica. Ze worden systematisch ge�valueerd op hun positieve en negatieve medische effecten. Ook wordt de veiligheid in kaart gebracht. Slechts wanneer kruidenmiddelen de toets van de dubbelblind-methode uit de evidence based medicine doorstaan worden ze opgenomen in de erkende geneeskunde. Als Natuurgericht therapeut ben ik aangesloten bij de Beroepsorganisaties B.A.T.C. , RBNG en TBNG, welke de bekwaamheid en werkwijze van bij hen aangesloten therapeuten door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten testen. Consulten evenals vele van de voorgeschreven fytotherapeutica worden hierdoor vergoed door diverse ziektekostenverzekeraars.
  Informeer bij je eigen ziektekostenverzekering of dit ook in jouw geval geldt!

  De Geschiedenis van de Kruidengeneesleer
  De Griekse geneesheer Hippocrates wordt alom beschouwd als de "Grondlegger der Geneeskunde". Hij werd in 470 voor Christus in Kos geboren en onderwees geneeskunde onder de inmiddels oudste plataan ter wereld, evenals in het Asklepion, waar hij zijn 'medicijnenschool' oprichtte. Zijn levenswerk bestond grotendeels uit het onderzoek dat hij verrichtte naar de culturele toepassingen van geneeskruiden. Zo onderzocht hij de overgeleverde kennis van de Sumeri�rs, Egyptenaren, Babyloni�rs, Indi�rs en Chinezen en onderwierp hun bevindingen aan grondige observaties en analyses.

  Claudius Galenus trad in zijn voetsporen en werd na Hippocrates de belangrijkste vertegenwoordiger van de klassieke geneeskunde. Hij leefde van 131 tot 200 na Christus, werd in Pergamus geboren en ontwikkelde zich tot "De Redder en Vader des Vaderlands", nadat hij na zijn studie in Pergamus terugkeerde en er vele levens wist te redden.

  Galenus leerde ons het belang van registratie, van het nauwkeurig bijhouden van beschrijvingen van ziekten, symptomen en behandelwijzen. Hij ontdekte het verband tussen de inhoudsstoffen van een plant en het effect ervan op de pati�nt, waaruit de Leer der Eigenschappen ontstond. Hij werd tot in de late Middeleeuwen beschouwd als een autoriteit op het gebied van medische experimenten.

  Eeuwen later, in 1493, werd in het plaatsje Einsiedeln, Theophrastus (Bombastus) von Hohenheim geboren, beter bekend als Paracelsus. In zijn dorp was hij een vreemde eend in de bijt, ze noemden hem 'de woudezel'. In latere jaren werd hij, als zeer gelovig man, de lijfeigene van het plaatselijke klooster. Naast het geloof, had hij een ongeremde interesse in geneeskunst en liet zich opleiden aan de beste Universiteiten van Duitsland, Itali� en Frankrijk. Hij was echter niet tevreden met de academische boekenwijsheid die hij op had gedaan en reisde het hele continent door om zich te laten inspireren door het werk van alchemisten, kruidenvrouwen, barbiers, kloosterlingen en magi�rs. Ook de kennis die zij uitdroegen bevredigde zijn zinnen niet.

  Voor korte tijd werd hij stadsgeneesheer en hoogleraar aan de universiteit van Basel. Met zijn controversi�le idee�n stuitte hij nogal eens op weerstand, hetgeen er voor zorgde dat hij al snel besloot weer te gaan zwerven. Al reizende schreef hij zijn grote medische, alchemistische en filosofische werken.

  Hij ontleende zijn krachten aan God, zo zei hij: "Zonder Hem zou ik slechts een pseudogenezer zijn geweest. Want alleen bij degene die alle dingen geschapen heeft, liggen de Wijsheid en de grond van alle dingen.'...

  Hij bracht een aantal doorslaggevende inzichten in kaart, zoals "Zo boven, zo beneden". Hij zag de mens als een microkosmos in de macrokosmos en zei: "Alles wat er in de grote wereld is, niet meer en niet minder, is ook in het menselijk lichaam aanwezig. Dezelfde soorten hout, stenen, kruiden etc. die er in de buitenwereld zijn, zijn er ook in de mens, alleen niet in dezelfde gedaante als in de elementen� Wie in staat is de gedaanten ervan in het menselijk lichaam te herkennen, die heeft het boek van het menselijk lichaam juist bestudeerd en doorgrond."

  Hij stelde dat er in elk mens een inwendige genezer schuilt, die naar boven komt zolang we de natuur eren. Zijn lijfspreuk: "Wie zichzelf kan zijn dient zich niet ondergeschikt te maken aan een ander" zal ongetwijfeld ook zijn motivatie zijn geweest om onderzoek te doen naar velerlei aspecten van de natuur, zoals ethiek, astrologie, astronomie en alchemie, evenals zijn studies met betrekking tot het gebruik van metalen, mineralen en planten.

  Paracelsus ontwikkelde de signatuurleer. De wetenschap die ons laat zien dat de standplaats, de kleur, de vorm en opbouw van de plant en diens wortels, takken, bladeren, bloemen en vruchten aangeven waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Zo worden gele bloemen gebruikt tegen geelzucht of een gebrek aan een 'zonnig leven' en hartvormige bloemen bij hartproblematiek.

  Zelf de verantwoordelijkheid voor je leven en gezondheid op je nemen is de eerste stap op weg naar genezing en heelwording. Ook Paracelsus zag dit reeds in. Hij schreef: "In ieder mens leeft een inwendige alcheus (alchemist), die continue aan het werk is, die alles sorteert en zorgt dat alles op de goede plaats komt en dat wat niet deugt, wordt verwijderd."

  Wanneer we niet in balans zijn met onze natuur, wanneer we onze impulsen en behoeften onderdrukken, wanneer we wegvluchten voor onze emoties en schaduwzijden blokkeren we de doorstroming van levensenergie. Er ontstaat, wat Paracelsus tartarus noemde, hetgeen hij vergeleek met steenzuur in het wijnvat. Verstoppingen, energetische blokkades, die met behulp van natuurgeneeswijzen als fyto- en lithotherapie kunnen worden getransformeerd.

  Ik sluit hier graag af met ��n van Paracelsus zijn stellingen: "De tempel ligt in het hart, niet in het gebouw; het ornaat bestaat in het geloof, niet in het gewaad; de altaren en de zegen bestaan in de liefde, in de handen. De handen zijn gemaakt om te werken, niet om te zegenen."

  Dus moge het duidelijk zijn: Ik genees niet. Dat doet een mens zelf. Mijn handen zegenen niet, ze werken, volledig ondergeschikt aan wat de cli�nt behoeft en door Hogere hand geschonken wordt. Ik ben slechts het kanaal, de leidraad, die het onderzoek en de studies voor haar rekening heeft genomen, opdat jij je slechts op je genezing hoeft te richten. Op het eren van de tempel in je hart, welke je zal leiden naar heelwording en zelfvervulling.
  Wees welkom!

  Bach Bloesem Remedies
  Zowel de plezierige als de minder plezierige ervaringen in ons leven zijn het gevolg van onze perceptie en de daaruit voortvloeiende gedachtepatronen. Zij bepalen de energetische vibraties die ons doorstromen en welke we uitstralen. Zij manifesteren de situatie die de gemoedstoestand waarin we verkeren teweegbrengt. Zij bepalen ons heden en cre�ren onze toekomst. De metafysica heeft dit principe uitvoerig bestudeerd en beschreven. In onze huidige tijd, de Nieuwe Tijd, ofwel het Aquariustijdperk is men zich er meer en meer van bewust dat wij zelf de scheppers zijn van onze gezondheid en ons welzijn. Dat wij zelf in staat zijn onze Hemel op Aarde te scheppen.

  Bach Bloesemremedies zijn eenvoudig toepasbare natuurlijke middelen die ons kunnen ondersteunen bij de transformatie van de door Dr. Edward Bach in kaart gebrachte disharmonische, ziekmakende gemoedstoestanden die aan ziekte en ongemakken ten grondslag liggen. Hij ontwikkelde 38 remedies welke ons helpen om mentaal, emotioneel en fysiek in balans te komen en in staat stellen ons Hogere potentieel te doen ontwaken.

  De Geschiedenis van de Bloesemremedies
  Dr. Edward Bach was overduidelijk een pionier, een voorloper in zijn tijd, die als regulier arts en homeopaat verder keek dan de gebruikelijke kruiden en toepassingsmogelijkheden die de natuurkunde tot dan toe kende. Hij leefde van 1886 tot 1936 en ging er in zijn praktijk aan de Harley Street in Londen, in tegenstelling tot vele tijdsgenoten, van uit dat de persoonlijke leefwijze en gemoedstoestand van invloed waren op het ontstaan en genezen van ziekten en ongemakken.

  De stelling: "Behandel de zieke en niet de ziekte, behandel de oorzaak en niet het effect." was ook z�jn belangrijkste uitgangspunt.

  In 1932 schreef hij in zijn werk "Free Thyself":
  "Bij werkelijk genezen zijn de aard en de naam van de lichamelijke ziekte van geen belang. Ziekte van het lichaam kan alleen maar ontstaan doordat de verbondenheid van ziel en geest is verbroken. Ziekte is slechts een symptoom, de oorzaak ligt dieper; en aangezien dezelfde oorzaak zich bij elk mens op een andere manier uit, is het zaak deze oorzaak weg te nemen en dan zullen de gevolgen, wat die ook mogen zijn, vanzelf verdwijnen."

  In datzelfde boek verklaart hij: "We hebben al zo lang de schuld van alle ziekte gegeven aan de bacil, het weer, het voedsel dat we eten, maar menigeen blijkt immuun in een griepepidemie, menigeen vindt het heerlijk om in de koude wind te lopen, en menigeen kan zonder bezwaar kaas eten en zwarte koffie drinken vlak voor het slapen gaan. Niets uit de natuur kan ons schaden wanneer we gelukkig, in vrede met onszelf zijn, integendeel, alles in de natuur is er om het ons ten nutte te maken en er vreugde aan te beleven. Alleen wanneer wij twijfel en neerslachtigheid toelaten, wanneer wij toegeven aan besluiteloosheid en angst, zijn wij gevoelig voor invloeden van buiten.
  Daarom is het de werkelijke oorzaak achter de ziekte die zo belangrijk is, de gemoedstoestand van de pati�nt, niet de toestand waarin het lichaam verkeert. Elke ziekte, hoe ernstig of langdurig ook, kan worden genezen door de pati�nt een gevoel van geluk terug te geven, zodat hij verlangt zijn werk in dit leven te hervatten."


  Dr. Bach zocht in de natuur, veelal in Wales, naar natuurlijke middelen die de mens zouden kunnen ondersteunen bij het transformeren van de disharmonische, ziekmakende gemoedstoestanden welke aan ziekte en ongemakken ten grondslag liggen. Hij ontdekte dat de essentie van 37 bloesemsoorten van wilde planten, struiken, heesters en bomen, evenals het water uit ongeschonden, heilige bronnen zoals de oorspronkelijke bron in Setwell, Mount Vernon waar de 38e remedie van werd gemaakt, deze geneeswijze mogelijk maakten.

  De disharmonische ziekmakende gemoedstoestanden deelde hij in zeven groepen in:

  1. Angst
  2. Onzekerheid
  3. Onvoldoende interesse in de huidige omstandigheden/te weinig betrokkenheid bij het nu
  4. Eenzaamheid
  5. Overgevoelig voor invloeden en idee�n
  6. Moedeloosheid en wanhoop
  7. Overbezorgd voor het welzijn van anderen

  De werking van de Bloesemremedies
  Dr. Edward Bach schrijft in "Ye suffer from Yourselves" over de werking van de bloesemremedies: "Daarbij worden die schitterende remedies toegediend die God heeft voorzien van een helende kracht, zodat er meer van het licht van de Ziel kan doordringen en de pati�nt volstroomt met de heilzame werking ervan. De remedies werken op onze gemoedsgesteldheid: zij beuren ons op en openen in ons kanalen voor het ontvangen van de boodschappen van ons Spirituele Ik, waardoor wij vervuld worden van de karakterkwaliteit die we op dat moment nodig hebben en de fout, die onze natuurlijke staat verstoort, kan worden weggewassen. Zij kunnen, net als mooie muziek en andere dingen die ons inspireren en verheffen, ons dichter bij onze Ziel brengen en ons hierdoor vrede brengen en ons leed verzachten. Zij genezen, niet door de ziekte aan te vallen, maar door ons lichaam te doordringen van de prachtige stemmingen van onze Hogere Natuur, in de nabijheid waarvan ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon. En uiteindelijk zullen de remedies de houding van de pati�nt tegenover ziekte en gezondheid veranderen."

  Bach Bloesems kunnen je helpen te genezen van tal van psychische en emotionele klachten. Naast de genoemde 'negatieve' gemoedstoestanden zijn ook storende 'aangeboren' karaktertrekjes om te zetten in productieve, positieve levenskwaliteiten met behulp van de Bach Bloesemremedies. Zo kan agressiviteit bijvoorbeeld worden omgezet in assertiviteit, angst in levensmoed, complete uitputting in "in the flow zijn", dagdromerij in levendige interesse in het Nu, een overvol hoofd wordt weer leeg en in afstemming op ons Hoogste Doel in het leven.

  Huilbaby's, onhandelbare pubers, examenkandidaten met vrees, overwerkte moeders, nukkige oma's, verslaafden, managers met een burn-out, slachtoffers van geweld of incest, een ieder die om wat voor een reden ook in een shock verkeert, ieder mens die op weg is naar complete zelfvervulling en gaandeweg eerlijk in de spiegel durft te kijken en de eigen schaduwzijden erkent heeft baat bij Bach.

  De remedies worden niet gegeven tegen een lichamelijke klacht maar uitgekozen in overeenstemming met de gemoedsgesteldheid. Ze bestrijden de negatieve gemoedstoestand of karaktertrek niet, maar stimuleren de tegenovergestelde 'Goddelijke kwaliteit' die in ons potentieel schuilt en ontwaakt en/of versterkt dient te worden door een energetische trilling van gelijke waarde, welke door de remedie geboden wordt.

  De remedies worden gemaakt door de zeer zorgvuldig geselecteerde bloesems, welke perfect van vorm dienen te zijn en in optimale conditie, in een schaal met water in het zonlicht te zetten. Door middel van fotosynthese wordt de essentie van de bloesems overgedragen op het water. De stockflesjes hebben een verhouding van 1:240. De pati�nt krijgt dus maar een zeer geringe dosis binnen.

  Toepassing van de remedies
  De remedies worden verschaft in een kleine doseerflacon met pipet. Deze doseerfles is gevuld met enkele druppels uit de stockfles, water en brandewijn. Bij kinderen en verslaafden wordt geen alcohol toegevoegd aan de doseerflacon, deze kandan echter niet langer dan vier weken worden bewaard.

  Enkele druppels worden aan een glas water toegevoegd en ingenomen. Ook kan men, bij gebrek aan water of een glas, rechtsreeks onder de tong doseren. Elke andere vloeistof kan het water eventueel vervangen.

  Nooit hoef je bang te zijn te veel of te vaak een remedie voorgeschreven te krijgen of in te (laten) nemen, al is een zeer geringe hoeveelheid voldoende. Ook hoef je niet bang te zijn een verkeerde remedie voorgeschreven te krijgen. In geen enkel geval zullen de remedies een schadelijke uitwerking hebben.

  Lees meer over de achtergronden van Dr. Edward Bach en de remedies die hij ontwikkelde in zijn werken "Heal thyself", "Free Thyself" en "The Twelve Healers & Other remedies".

  Kristallen & Mineralen
  Kristallen en mineralen zijn onmisbaar in ons leven. Ons lichaam draagt een grote hoeveelheid exact op elkaar afgestemde mineralen in zich, welke onze lichaamsfuncties aansturen en onze gezondheid in stand houden.

  Dagelijks maken we gebruik van kristallen, zonder hier altijd bewust van te zijn. Het geheugen van je desktop of laptop bestaat uit silicone dioxide ofwel kwarts. Ultrasound, radiofrequenties, transformators, condensoren, het draait allemaal om en op kristalkracht.

  Kristallen zijn in staat informatie (lees:trilling/vibraties) in zich op te nemen, indien wenselijk om te zetten, op te slaan en/of gereguleerd af te geven. Telkens op een voor een specifiek kristal geheel eigen wijze, volgens de geometrische bouwstenen en bijbehorende trillingsfrequentie van de steensoort.

  Deze eigenschappen kunnen ons niet slechts van dienst zijn bij elektronische en technologische aspecten van ons leven. Ook staan ze tot onze beschikking als het gaat om zelfgenezing, zelfont-dekking en zelfvervulling. Ten bate van onze bekrachtiging en onze betrokkenheid bij Al Dat Is. Co-creators die ons helpen bij het gronden en vormgeven van onze dromen. Ascentiecoaches 'an sich', die in Liefde en Onvoorwaardelijkheid hun energie�n met ons willen delen.

  Dit hebben ze altijd gedaan, door alle eeuwen heen. Het gebruik van edelstenen en kristallen is zo oud als de geschiedenis terug gaat. Ten tijde van het ontstaan van de Bijbel en de Koran was al bekend dat het dragen van edelstenen gezondheid, welzijn en macht bevorderde. 'Het Borststuk der Rechtspraak' is hier een stralend voorbeeld van. Evenals de geschriften met betrekking tot Urim en Tummim (ofwel Waarheid en Klaarheid) in Exodus, vers 28 e.v.

  Vele oude oervolkeren, zoals de Natives, de Egyptenaren, de Afrikaanse stammen en Aboriginals maakten gebruik van de helende en verlichtende kwaliteiten van kristallen en mineralen.

  Ook kristallen schedels worden reeds duizenden jaren ingezet als Meesters van Bewustzijn die hun oeroude wijsheid maar al te graag met je delen. Een open hart en een zuivere intentie is al ze van je vragen. Zelfs wanneer je niet geheel overtuigd bent van hun kunnen zijn ze in staat om al dat je blokkeert om gezond en wel te Zijn Wie Je Bent, met je te transformeren. Je lichaam resoneert op de vibratiefrequentie en zet het zelfgenezend vermogen aan het werk om vellen eenzelfde structuur en trilling aan te laten nemen. In de wetenschap is veel onderzoek verricht dat mogelijk interessant is om in te zien. M.n. informatie over cymatix. De wetenschap die o.a. letterlijk zichtbaar maakt hoe trillingen de vorm en structuur van lichaamscellen be�nvloeden. Of bijvoorbeeld de structuur van water, zoals uit het werk van Masaru Emoto blijkt.

  Kristallen en mineralen zijn pure manifesties in materi�le vorm van alle mogelijke kleurfrequenties van het Licht. Wanneer dit kristallicht, de verscheidenheid aan kleurnuances, elk met hun eigen vibratie en stralende aanwezigheid, infiltreren in je aura, transmuteert het de mist der twijfel, verbreekt het de beperkende banden der angst, ontsteekt het je ware Zielenlicht, waarbij ook je lichaam en geest in staat zijn gezondheid, harmonie en evenwicht te manifesteren.

  Ze laten ons de ware werkelijkheid aanschouwen, stimuleren onze Heelwording en Ascentie. Ze ondersteunen groepsprocessen, reiningen en herschikken, transformeren en transmuteren energie. Ze verbinden alle lagen van ons Zijn en stemmen deze op elkaar af evenals ze ons afstemmen op de Hogere Dimensies. Daarbij vervullen zij hun Zielendoel, het beschikbaar stellen van de energie�n die wij mensen nodig kunnen hebben om ons volledige potentieel te doen ontwaken en ons te doen ontwikkelen tot de ware Meester en Co-creator die we Zijn. Opdat ook wij onze Zielsmissie kunnen vervullen, ten bate van ons eigen Hoogste Goed en dat van Al Dat Is.

  Waar?

  Locatie Consulten:
  Projects of Light
  Prinses Beatrixstraat
  7204 AX Zutphen

  Tel: 06-28240676

  Locatie Workshops: Divers, evt. op verzoek, zie aankondigingen in de agenda en/of nieuwsbrief

  Terug naar boven