Specialisaties

 • 1 Zen Shiatsu Therapie (Hara Shiatsu, Matmassage, Stoelmassage, Thaise Yogamassage, Namikoshi Shiatsu, Houdingcorrecties)
 • 2 Moxa
 • 3 TCG (Traditionele Chinese Geneeswijzen)
 • 4 Hoogfrequente Meesterkristallen
 • 5 Full Body Crystal Lay-outs
 • 6 Personal Coaching
 • 7 Workshops


 • Zen Shiatsu Therapie (Hara Shiatsu, Matmassage, Stoelmassage, Thaise Yogamassage, Namikoshi Shiatsu, Houdingcorrecties)

 • Hara Shiatsu / Zen Shiatsu (Masunaga Shiatsu)
 • Thaise Yoga Massage
 • Namigoshi Shiatsu
 • Houdingscorrecties
 • Moxa
 • Traditionele Chinese Geneeswijzen/Toegepaste Chinese Geneeswijzen
 • Do-in


 • Hoog frequente Meesterkristallen

  De moderne wetenschap leert ons wat men in de oudheid al lang verstond, dat het functioneren van lichaam en geest wordt gestuurd door bio-electriciteit. Iedereen heeft wel eens 'stroom gekregen' bij het vastgrijpen van een autoportier of deurknop en kent het verschijnsel dat vonken overvliegen van het lichaam naar andere objecten.

  Het menselijk lichaam genereert tussen de 100 en 500 watt elektriciteit, afhankelijk van de persoonlijke constitutie en de (mate van) activiteit. Middels ons meridiaanstelsel wordt deze energie, langs alle organen, door het lichaam heen geleid, hetgeen onze lichaamsfuncties optimaliseert. Binnen dit stelsel hebben diverse meridianen verschillende frequentiegebieden.

  Het lichaam genereert energie en ontvangt deze op velerlei manieren uit haar omgeving. Zonder energie kunnen we niet functioneren. Een verstoring van onze energiehuishouding, en vooral van de doorstroming van energie, heeft een gevoel van onbehagen tot gevolg. Een te grote fluctuatie en/of blootstelling aan langdurige fluctuaties kan ziekte en zelfs de dood tot gevolg hebben.

  We worden omgeven door vele vormen van geopatische en elektromagnetische straling welke invloed (kunnen) hebben op ons systeem. Denk daarbij aan:

 • Straling van de aarde zelf waar onder het aardmagnetische veld
 • Aardstralen: negatieve energievelden/ -banen en storende lagen in de aardkorst
 • Leylijnen: doorgaans positief geladen aardstralen
 • Straling van de zon en overige hemellichamen om ons heen
 • Kosmische straling van de ontelbare sterren, lees: zonnen in het heelal
 • Kosmische straling ontstaan door het verval van hemellichamen
 • Straling gegenereerd door elk levend object op aarde
 • Straling gegenereerd door diverse objecten. Alle materie heeft een energie-veld en een vervaltijd. De beroemde formule van Einstein (E=mc2) is op dit feit gebaseerd
 • Kunstmatig door de mens opgewekte straling: zenders, mobiele telefoons, magnetrons, tv's, computers, (kern-)wapens, etc.
 • Straling veroorzaakt door wateraders: regenwater dat zich niet via een sloot of kanaal naar een rivier toe beweegt, maar naar een lagere aardlaag zakt en door de eeuwen heen zijn eigen voorkeursbaan doet ontstaan.
 • Straling ontstaan door olie, gas en metalen in de aarde
 • Al deze bronnen beÔnvloeden ons welzijn op positieve dan wel negatieve wijze. Een teveel aan straling binnen een bepaalde frequentie is niet goed, een tekort is eveneens ongezond.

  Hoogfrequente kristallen en mineralen zijn in staat de energetische lading binnen onze lichaamsystemen in balans te brengen. De hoge frequentie zorgt ervoor dat de cellen zich conformeren aan het patroon en de energetische waarde van die van de gebruikte kristallen. Zo kan er een ontstaan tekort aan energie met behulp van bepaalde kristallen worden aangevuld. Een teveel aan energie kan worden afgevoerd met behulp van weer andere soorten mineralen, kristallen en/of metalen.

  Dragen we deze kristallen op de specifieke meridiaanpunten dan brengen zij de energie in beweging, ze trekken aan en/of geleiden, heffen blokkades op en brengen het lichaam opnieuw in evenwicht. Naast het reguleren van negatief en positief geladen energie kan afwijkende celvorming worden hersteld, evenals een verstoorde celdeling. Ook beschadigd DNA/RNA kan met behulp van kristalkracht worden hersteld. De persoonlijk blauwdruk kan worden geactiveerd, mentale en/of emotionele patronen kunnen worden getransformeerd, voor alle mogelijk kwalen en ongemakken zijn ons door de natuur mineralen en kristallen aangereikt die ons zelfgenezingsproces en onze ascentie kunnen optimaliseren.

  Full Body Crystal Lay-outs

  Tijdens een full body lay out neem je als cliŽnt volledig aangekleed plaats op de behandeltafel. Vervolgens plaats ik gemiddeld tussen de 25-50 kristallen op en rondom je lichaam. Deze kristallen en mineralen dienen zich een dag tevoren zelf aan, zodra ik me op de energie van de cliŽnt afstem. Ook ontvang ik dan informatie met betrekking tot de transformatie die tijdens het consult op gang mag komen. Een kristallegging werkt gemiddeld 3-4 weken door.

  Ik plaats de kristallen tijdens een full body lay out niet slechts op de, in standaard kristalleggingen gebruikelijke, 7 chakra. Ik maak gebruik van het 21 chakra systeem en plaats eveneens kristallen op diverse meridiaanpunten en organen.

  Bij deze leggingen maak ik o.a. gebruik van diverse Hoog Frequente (Meester-) Kristallen.

  Ik verzoek je tijdens een legging zoveel mogelijk gekleed te gaan in natuurlijke materialen als katoen, wol, linnen, hennep of zijde. Dit gezien het feit dat synthetische stoffen de uitstraling van de kristallen en de doorstroming van lichtfrequenties remmen.

  Zie ook de pagina Behandelingen/Werkwijze/Tarieven.

  Workshops

  Terug naar boven