De 5 Natuurgerichte Principes

 • 1 Alles is Energie!
 • 2 Prikkeloverdracht
 • 3 Drainage
 • 4 Voeding
 • 5 Psyche


 • Alles is Energie!

  Energie is de basis van al het leven. In principe is alle energie neutraal. Al dat leeft, dus ook wij mensen, geven lading aan deze energie. Positieve of negatieve lading voortkomend uit ons denken, voelen en handelen.
  Als therapeut heb ik me erin bekwaamd de energiehuishouding van een cliŽnt in kaart te brengen (aan de hand van mijn mediamieke vaardigheden, de uitkomst van de door de cliŽnt in te vullen vier temperamentenformulieren en de anamneseformulieren) en energetische hulp te verlenen als kanaal voor Universele energieŽn welke het zelfgenezend vermogen van de cliŽnt zullen aanzetten tot heelwording, gezondheid en welzijn.

  Prikkeloverdracht

  De prikkeloverdracht, die tot stand wordt gebracht met behulp van deze Universele energieŽn, magnetisme, handopleggingen, natuurgeneesmiddelen en/of kristalleggingen met hoogfrequente kristallen en mineralen, is gericht op het herstel van interne fysieke en/of geestelijke communicatiesystemen welke via de zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beÔnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele lichaamsfuncties.

  Drainage

  Onze cultuur en levenswijze zijn dusdanig dat we ons als mens dagelijks belasten met stoffelijke en geestelijke verontreiniging. Hierdoor wordt ons lichaam en onze geest overbodig belast en is vervolgens onvoldoende in staat om deze negatieve lading te bewaken en/of te neutraliseren. De toxische belasting zorgt ervoor dat lichaamsprocessen stagneren, met name de communicatie tussen de cellen en de overdracht van prikkels die het lichaam aanzetten tot natuurlijk herstel.
  Door middel van natuurgeneeskundige middelen, energetische behandeling, kristalmassages en lithotherapie wordt de toxische belasting vermindert dan wel opgeheven.

  Voeding

  Wie evenwicht zoekt in prestatie en welzijn, dient zowel op zijn geestelijke als lichamelijke voeding te letten. Ieder mens heeft unieke behoeften en reageert op eigen wijze op het tot zich nemen van voeding van welke aard dan ook. Het persoonlijke temperament is ťťn van de factoren die invloed heeft op je voedingsbehoeften. Als therapeut ben ik in staat om cliŽnten te begeleiden in het aanleren van gezonde eetgewoonten en stimuleer ik hen gezonde mentale en spirituele voeding tot zich te nemen.

  Psyche

  Als therapeut heb ik me bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijk gestel veelal door onwetendheid nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. Zelfbedrog en zelfontkenning uit het verleden eisen hun bittere tol. De eerder door het lichaam afgegeven signalen zijn genegeerd en daarmee heeft de cliŽnt ontkent verkeerde keuzes te hebben gemaakt ten opzichte van zichzelf. Hierdoor gaat het lichaam nog harder waarschuwen dat de ingeslagen weg niet de juiste is. De symptomen verergeren, er ontstaat een ziekte, voortkomend uit de ziekmakende levenspatronen.
  Het aanreiken van waarachtige en juiste inzichten bepaald nu de kortste weg naar heling. Als therapeut ben ik in staat de cliŽnt ware fundamentele genezing aan te reiken en de cliŽnt bewust maken van de feitelijke oorzaak van diens ziek zijn. Als therapeut ben ik me ervan bewust dat 'ziek- zijn signalen' voortkomen uit zelfontkenningen. Ik wijs de cliŽnt het pad naar zelfont-dekking en zelferkenning, opdat de werkelijke Waarheid tot leven komt en geluk, heelheid en gezondheid als resultaat geeft.
  Gezondheid is slechts in jezelf te vinden. Ik ga samen met de cliŽnt op zoek naar de ziekmakende levenspatronen die de gezondheid en het welzijn van de cliŽnt belemmeren en zet de transformatie hiervan in werking. De cliŽnt is de uiteindelijke genezer. Wanneer de energiehuishouding, de lichamelijke, mentale en spirituele communicatieprocessen op peil zijn, toxische belasting is afgevoerd en de fysieke en geestelijke voeding is geoptimaliseerd is het makkelijker om angsten, onzekerheden, vooroordelen, en belemmeringen te overwinnen. Om het leven in eigen hand te nemen en te manifesteren vanuit het persoonlijke Meesterschap. Het Meester zijn over wie Je Bent en wat je voortbrengt. Het manifesteren van jouw hemel op aarde.

   

  Terug naar boven