Behandelingen/Werkwijzen/Tarieven

Behandelingen:

Tijdens het eerste consult informeer ik de cliŽnt over de werkwijzen, disciplines en huisregels welke ik binnen de praktijk hanteer. Wat duidelijk dient te worden tijdens het intakegesprek is dat ik slechts tijdelijke ondersteuning biedt als paramedisch natuurgeneeskundig & energetisch therapeut en slechts dien als ego- en pretentieloos kanaal voor de Universele energieŽn welke het zelfgenezende vermogen van de cliŽnt zullen optimaliseren, blokkades op zullen heffen en de cliŽnt in contact zullen brengen met het ware Zelf en Al Dat Is.

Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, bestaande uit:

 • een gelaatsdiagnose
 • een algemene anamnese (fysiek/psychisch/mentaal/emotioneel/spiritueel)
 • een Bach-anamnese
 • een vier-temperamentenformulier
 • een energetische scan
 • een TCG diagnose


 • Ik behandel geen ziekte, ik behandel de zieke (of de, om welke reden dan ook, uit balans geraakte mens) en zie deze als holistisch geheel zonder scheiding aan te brengen tussen psychosociale, mentale, emotionele en/of fysieke belemmeringen.

  Als Energetisch en Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, Crystal Master en Ascentiecoach werk ik multidisciplinair en benader de mens en elke klacht, beperking of levensvraag op holistische wijze, waarbij de mens en diens denken, voelen en gedrag, bewust en onbewust, als geheel wordt beschouwd en behandeld.

  Alle behandelingen zijn gestoeld op de vijf natuurgerichte principes:

  Energie is al er is:
  Energie is de basis van al het leven. In principe is alle energie neutraal. Al dat leeft, dus ook wij mensen, geven lading aan deze energie. Positieve of negatieve lading voortkomend uit ons denken, voelen en handelen. Als therapeut heb ik me erin bekwaamd de energiehuishouding van een cliŽnt in kaart te brengen (aan de hand van mijn mediamieke vaardigheden, de uitkomst van de door de cliŽnt in te vullen vier temperamentenformulieren en de anamneseformulieren) en energetische hulp te verlenen als kanaal voor Universele energieŽn welke het zelfgenezende vermogen van de cliŽnt zullen aanzetten tot heelwording, gezondheid en welzijn.

  Prikkeloverdracht:
  De prikkeloverdracht, die tot stand wordt gebracht met behulp van deze Universele energieŽn, magnetisme, handopleggingen, natuurgeneesmiddelen en/of kristalleggingen met hoogfrequente kristallen en mineralen, is gericht op het herstel van interne fysieke en/of geestelijke communicatiesystemen welke via de zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beÔnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele lichaamsfuncties.

  Drainage:
  Onze cultuur en levenswijze zijn dusdanig, dat we ons als mens dagelijks belasten met stoffelijke en geestelijke verontreiniging. Hierdoor wordt ons lichaam en onze geest overbodig belast en is vervolgens onvoldoende in staat om deze negatieve lading te bewaken en/of te neutraliseren. De toxische belasting zorgt ervoor dat lichaamsprocessen stagneren, met name de communicatie tussen de cellen en de overdracht van prikkels die het lichaam aanzetten tot natuurlijk herstel.
  Door middel van natuurgeneeskundige & energetische behandeling, bio-psychologie, kristalmassages en lithotherapie wordt de toxische belasting vermindert dan wel opgeheven. Wanneer je een uit balans zijnd lichaam weer optimaal wilt laten functioneren, dien je eerst de belasting op het systeem op te heffen, het afval te lozen, alvorens er ruimte ontstaat voor nieuwe fysieke, mentale, emotionele en spirituele 'voeding'.

  Voeding:
  Wie evenwicht zoekt tussen prestatie en welzijn, dient zowel op zijn geestelijke als lichamelijke voeding te letten. Ieder mens heeft unieke behoeften en reageert op eigen wijze op het tot zich nemen van voeding van welke aard dan ook.
  Als therapeut begeleid ik cliŽnten bij het aanleren van gezonde eetgewoonten.
  En ik stimuleer hen gezonde mentale en spirituele voeding tot zich te nemen. En maak hen bewust van de preventieve werking van voeding.

  De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon:
  Als therapeut heb ik me bekwaamd in de natuurgerichte behandeling van de psyche van de mens. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel veelal door onwetendheid nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. Zelfbedrog en zelfontkenning uit het verleden eisen hun bittere tol. De eerder door het lichaam afgegeven signalen zijn genegeerd en daarmee heeft de cliŽnt ontkend verkeerde keuzes te hebben gemaakt ten opzichte van zichzelf. Hierdoor gaat het lichaam nog harder waarschuwen dat de ingeslagen weg niet de juiste is. De symptomen verergeren, er ontstaat een ziekte, voortkomend uit de ziekmakende levenspatronen.
  Het aanreiken van waarachtige en juiste inzichten bepaald nu de kortste weg naar heling. Als therapeut ben ik in staat de cliŽnt ware fundamentele methodieken voor genezing aan te reiken en de cliŽnt bewust maken van de feitelijke oorzaak van diens ziek zijn. Als therapeut en ervaringsdeskundige ben ik me ervan bewust dat 'ziek- zijn signalen' voortkomen uit zelfontkenningen. Ik wijs de cliŽnt het pad naar zelfont-dekking en zelferkenning, opdat de werkelijke Waarheid tot leven komt en geluk, heelheid en gezondheid als resultaat geeft.
  Gezondheid is slechts in jezelf te vinden. Ik ga samen met de cliŽnt op zoek naar de ziekmakende levenspatronen die de gezondheid en het welzijn van de cliŽnt belemmeren en zet de transformatie hiervan in werking. De cliŽnt is de uiteindelijke 'genezer'.

  Wanneer de energiehuishouding, de lichamelijke, mentale en spirituele communicatieprocessen op peil zijn, toxische belasting is afgevoerd en de fysieke en geestelijke voeding is geoptimaliseerd is het makkelijker om angsten, onzekerheden, vooroordelen en belemmeringen te overwinnen. Om het leven in eigen hand te nemen en te manifesteren vanuit het persoonlijke Meesterschap. Het Meester zijn over wie Je Bent en wat je voortbrengt. Het manifesteren van jouw hemel op aarde.

  Mogelijk lichte beginverergering:
  Binnen de natuurgeneeswijze is het mogelijk dat er een veelal lichte beginverergering optreedt. Een teken dat de behandeling aanslaat en een gezonde reactie van het lichaam, waar cliŽnten wel degelijk rekening mee dienen te houden. Neem in het geval van een beginverergering telefonisch contact op met de praktijk en we bepalen samen op welke wijze de behandeling wordt voortgezet. Veelal op gelijke wijze, die slaat immers aan, maar soms is het nodig het medicijngebruik of aangeleerde methodieken aan te passen.

  Evaluatie:
  Na drie behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Indien er na drie behandelingen geen duidelijke vooruitgang geconstateerd wordt, wordt onderling besproken of de behandeling wordt aangepast (overstap op andere disciplines of natuurgeneeskundige middelen) of wordt stopgezet.

  Terug naar boven

  Tarieven:

  Paramedische Natuurgeneeskundige behandelingen:

  1e consult: Ä 75,- (incl. BTW) +/- 1,5 uur
  Elk volgend consult Ä 37,50,- per half uur (incl. BTW)

  Behandeling en kosten Zen Shiatsu en Moxa:

  Voor de 1e behandeling van 90 minuten betaalt u Ä 60,00
  Elke volgende behandeling van 30 minuten kost Ä 30,00
  Elke volgende behandeling van 60 minuten kost Ä 55,00
  Elke volgende behandeling van 90 minuten kost Ä 75,00
  Een behandelingstraject van 5 sessies van 60 minuten binnen 6 weken kost Ä 235,00

  Indien een cliŽnt niet in staat is te reizen, is huisbezoek in overleg mogelijk. Hierbij worden reistijd en -kosten in rekening gebracht. Informeert u naar de mogelijkheden.

  Bent u verhinderd?
  Geef dit dan tenminste 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door. In elk ander geval wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

  Terug naar boven