Projects of Light ChinLi®TuiNa massages bij u op locatie
Uw onderneming is voor zijn succes en voortbestaan voor een belangrijk deel afhankelijk van de toegevoegde waarde van uw werknemers. Zij zijn het werkkapitaal en de kracht van uw onderneming. Het is van groot belang dat zij zich goed voelen en gezond zijn zodat ze deze meerwaarde ook kunnen leveren. Een werknemer die gemotiveerd is en zich goed voelt boekt vanzelfsprekend betere resultaten.

Wat is ChinLi®TuiNa massage
ChinLi®TuiNa is een speciaal voor het bedrijfsleven samengestelde (stoel) massage. Het bestaat uit het masseren van specifieke reflexzones op de voeten en meridiaanbanen op het onderbeen of het masseren van nek, schouder, rug en armen inclusief de bijbehorende reflexzones en meridianen. Beide massages zijn afgeleid van eeuwenoude Chinese succesvolle therapieën.
De totale massage duurt slechts 20 minuten en kan op de werkvloer worden uitgevoerd.

Creëer een Win-Win situatie met ChinLi®TuiNa
Uw werknemer voelt zich na een ChinLi®TuiNa behandeling fit, vitaal en vol energie.
" ChinLi®TuiNa ontspant
" bevordert de gezondheid
" verhoogt de concentratie
" stimuleert de doorbloeding
" het versterkt het gevoel van welzijn

Omdat de massage slechts 20 minuten duurt en bij u in het bedrijf plaatsvindt is de tijdsinvestering per werknemer minimaal.

Duurzame inzetbaarheid
ChinLi®TuiNa, verzorgd door Projects of Light, is gericht op een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Onder duurzaamheid verstaan we het vermogen van uw medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te kunnen leveren voor uw arbeidsorganisatie en daarbij ook zelf meerwaarde te ervaren. ChinLi®TuiNa is gericht op primaire en secundaire preventie met als gevolg het verlagen van het ziekteverzuim en het verhogen van de productiviteit.

" Primaire preventie: door het voorkomen van problemen op het gebied van inzetbaarheid gericht op medewerkers die (nog) geen problemen hebben, maar dat wel kunnen ontwikkelen. Medewerkers die relatief gezond en gemotiveerd zijn, zo houden. Dit kan door eens in de maand een massage te ondergaan.
" Secundaire preventie: het behandelen en herstellen van medewerkers met reeds aantoonbare inzetbaarheidsproblemen. Medewerkers die reeds gezondheidsklachten hebben kunnen vaker een massage ondergaan. Door bijvoorbeeld wekelijks of eens in de 14 dagen de behandeling te ondergaan verminderen de klachten, neemt de gezondheid toe en wordt de inzetbaarheid verhoogt.

Ook is het mogelijk om in overleg met u een speciaal voor deze medewerkers opgezet behandelplan te gaan uitvoeren, om zo directer en gerichter op de klacht te kunnen werken. Bij Projects of Light is gezondheidszorg maatwerk.

Productief blijven:
Als werknemers gezond zijn en lekker in hun vel zitten dan zijn ze alerter en is hun werktempo optimaal, wat automatisch resulteert in een verhoogde productiviteit.

Hoe wordt de ChinLi®TuiNa massage uitgevoerd?
Jolanda Klaassen oprichtster van Projects of Light komt naar uw bedrijf en geeft uw medewerkers op de werkvloer of in een daartoe ingerichte ruimte een twintig minuten durende massage. Indien nodig worden er meerdere medewerkers ingezet. De massage wordt uitgevoerd in een speciale massagestoel of indien een ruimte beschikbaar is wordt deze uitgevoerd op een massagetafel, kleding kan aangehouden worden. Enkele effecten van de bedrijfsmassage:
" verhoogt de vitaliteit
" verhoogt de productiviteit
" verminderd ziekteverzuim
" bevordert de gezondheid
" verhoogt de concentratie
" verbetert onderrug klachten
" maakt mensen vrolijker
" verbetert nek en schouderklachten
" verlicht spierpijnen
" verhoogt de kwaliteit van leven
" verbetert de slaap
" Gegarandeerde Kwaliteit

Na de behandeling voelt uw werknemer zich als herboren en gaat vrolijk en met hernieuwde energie aan het werk.

ChinLi®TuiNa masseurs bij Projects of Light zijn gedegen getraind.
Jolanda Klaassen is Paramedisch Natuurgeneeskundig & Energetisch Therapeut, Personal Coach en TCM Practitioner. Ze volgde meerdere HBO massageopleidingen, waarna ze zich heeft gespecialiseerd in bedrijfsmassages. Daarnaast draait zij vanaf 2005 een succesvolle praktijk voor Bewustzijn & Natuurgerichte Geneeswijzen. Ook alle overige medewerkers hebben minimaal een HBO massageopleiding afgerond. Dit garandeert een hoge en blijvende kwaliteit.

Fiscaal aantrekkelijk
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, worden de massages door de belastingdienst als een vrije ARBO-verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

De bedrijfsmassage is een effectief middel dat ondersteunend werkt om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Één dag ziekteverzuim kost uw bedrijf gemiddeld € 250,00 per dag per werknemer (Bron: Arboned). Hiervoor kunt u 6 (!) personen maandelijks twee preventieve stoelmassages laten ondergaan. Klachten die op termijn tot uitval zouden kunnen leiden kunnen veelal worden voorkomen.

Een ChinLi®TuiNa massage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
" De werkgever heeft een Arbo-plan.
" De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo-plan.
" De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
" De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
" Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
" Ook kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Waarom Projects of Light bedrijfsmassage?
Verminderen van werkstress
Onder werkstress wordt verstaan: stress door of in de werksituatie. De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door die werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privéleven kunnen de stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk. Negatieve stress is schadelijk voor een onderneming. Een direct gevolg is bijvoorbeeld toename van het ziekteverzuim. Vaak noemen medewerkers een fysiek probleem als oorzaak van verzuim omdat ze niet erg geneigd zijn toe te geven gestresseerd te zijn. Een ander, eerder indirect, gevolg van stress is vermindering van productie en kwaliteit. Doordat de motivatie afneemt verminderen creativiteit en initiatief. Lichamelijk is de werknemer aanwezig, maar geestelijk probeert hij zoveel mogelijk weg te blijven.

Duurzame inzetbaarheid een win- win situatie
Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers dan levert dat direct geld op. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 400,- per jaar. Gezonde werknemers zorgen ook voor een hogere productiviteit. Als die door duurzaam werken met 1% toeneemt, betekent dit voor een bedrijf met 100 werknemers een omzetstijging van € 95.000 per jaar. Bij organisaties die bewust 'gezondheidsbeleid' ontwikkelen en gezondheidsbevordering op het werk systematisch invoeren en evalueren wordt een belangwekkende daling van ziekteverzuim en van het aantal ongelukken op de werkplek geconstateerd. Ook wordt er bij organisaties die consequent gezondheidsbeleid onderhouden minder personeelsverloop geconstateerd en blijkt er een verhoogde productiviteit te zijn ontstaan. Andere resultaten zijn:
" een verhoogde werkvoldoening
" verbetering van de werksfeer, het arbeidsethos en de persoonlijke motivatie
" een positiever ervaren managementstijl
" een verbeterd imago van het bedrijf
" een verhoogde vitaliteit van het bedrijf

Gezondheidsbevordering op het werk (GBW) lijkt een effectieve methode om de gezondheid van werknemers te bevorderen en te beïnvloeden.

Onderzoek naar de effecten van massage in bedrijven
Het onderzoek is gedurende 2 jaar uitgevoerd bij 116 telecom werknemers: