Welkom

Jolanda Klaassen Mijn naam is Jolanda Klaassen. Als Energetisch en Natuurgeneeskundig therapeut, Crystal Master & Ascentioncoach geef ik vorm aan mijn praktijk 'Projects of Light'.
Vanuit mijn praktijk begeleid ik mijn cli�nten, op holistische en multidimensionale wijze, op weg naar Harmonie, Heelheid en Persoonlijk Meesterschap.
Daarbij maak ik gebruik van de 5 natuurgeneeskundige principes:
1. Alles is energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche


Lees meer hierover onder Behandelingen/Werkwijze/Tarieven.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren indien er sprake is van een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
NB: zodra een cliënt minderjarig is leg ik ook de persoonsgegevens (NAW) van beide ouders/voogd vast.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

- Uw naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'natuurgeneeskundig consult' of 'coaching consult'
- de kosten van het consult


De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer: 06-28240676

Wilt u een afspraak annuleren, doe dit telefonisch, min. 24 uur tevoren!
In elk ander geval wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Voor vragen kunt u terecht op de contact pagina

Op maandag en woensdag van 18.00 -19.00 uur kunt u eveneens kosteloos gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Met een warme groet, Jolanda Klaassen

CAT logo Terug naar boven